Schrijf u in voor updates en informatie over het project Publieke Organisaties in Digitale Transitie.

Door u in te schrijven accepteert u de volgende voorwaarden:
Voor Hogeschool Utrecht is het belangrijk dat we transparant zijn in wat we doen. Zo ook in het geval van uw privacy en persoonlijke gegevens. We bewaren en gebruiken enkel persoonsgegevens die rechtstreeks door u zijn opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons door u worden verstrekt. We gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het verzenden van de nieuwsbrief. Daarnaast nemen we gepaste veiligheids-maatregelen om onze gegevens te beschermen. Hierbij hanteren wij de Privacyverklaring Hogeschool Utrecht als kader en houden wij ons aan de eisen, die de AVG (nieuwe Europese privacywetgeving) ons stelt. Kijk daarvoor op www.hu.nl/privacy 

 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement.
*  Website URL
*  E-mailadres:
    Voornaam:
    Tussenvoegsel:
    Achternaam:
    Bedrijf:
*  Functie:
*  CAPTCHA code: